MARCADORS TUMORALS

Marcadors Tumorals

Per què serveix la prova? Què detecta?

Els marcadors tumorals són substàncies, generalment proteïnes, que són produïdes per cèl·lules canceroses o normals de l'organisme i que es produeixen en resposta al càncer o algunes afeccions benignes. La detecció dels marcadors es fa a partir de diversos tipus de mostres com sang, orina, teixits o fluids biològics.

Generalment els marcadors tumorals s'utilitzen per a diverses finalitats: cribratge general de la població, ajuda al pronòstic, diagnòstic, monitorització de la resposta al tractament i control de recurrències de la malaltia. Per tant, els marcadors tumorals no són diagnòstics de càncer per si mateixos; en alguns casos, proporcionen informació addicional que cal considerar juntament amb la història clínica de l'individu, l'exploració física i altres proves de laboratori o alienes al laboratori com les proves d'imatge.

Hi ha una gran varietat de marcadors tumorals de diferents tipus de càncer però només uns quants estan ben establerts per a la seva utilització a la clínica rutinària. N'hi ha que se sol·liciten de manera poc freqüent perquè són menys sensibles i específics i d'altres que estan en estudi. Últimament, s'estan desenvolupant nous tipus de proves de biologia molecular mitjançant les quals s'avaluen alteracions al material genètic que estan associades a certs tipus de càncer de forma precoç.

Tot i que els marcadors aporten informació molt útil, presenten certes limitacions. Cal destacar que certs marcadors es mostren alterats en afeccions benignes no relacionades amb processos cancerosos per la qual cosa cal fer proves mèdiques complementàries. A més, alguns marcadors no són específics d'un tipus de càncer, sinó que és habitual en diversos tipus ni tots els tipus de càncer tenen avui dia un marcador associat. També hi ha alguns càncers que en persones no provoquen augment a les concentracions dels marcadors específics.

Com interpretar els resultats?

Generalment nivells elevats als marcadors tumorals poden ser un signe de càncer. De tota manera, els resultats han de ser interpretats per un especialista juntament amb les proves mèdiques complementàries que consideri oportunes per poder concloure un diagnòstic fiable i establir un tractament.

Com es fa la prova?

Hi ha diferents maneres de fer proves de marcadors tumorals. El tipus més comú de proves de marcadors són les anàlisis de sang però també es poden fer servir orina o biòpsies.

Si us fan una anàlisi de sang, un professional de la salut us pren una mostra de sang d'una vena d'un braç mitjançant una punxada.

Quines preguntes he de fer a l'equip mèdic abans de fer la prova?

És important especificar al personal mèdic de quin tipus de càncer se sospita o es vol investigar perquè puguin aconsellar quins marcadors tumorals es recomanen en cada cas.

Preus

OVARI

 • CA 125: 11 €
 • Antígen Carbohidratat CA 72.4: 25 €
 • Proteïna Epididimal Humana 4 [HE4]: 30 €

GÀSTRICS

 • [CEA] Antígen Carcinoembrionari: 9.5 €
 • CA 19.9: 11 €

COLORECTAL

 • [CEA] Antígen Carcinoembrionari: 9.5 €
  CA 19.9: 11 €

PÀNCREES

 • CA 19.9: 11 €

PRÒSTATA

 • Antigen Prostàtic Específic [PSA]: 7 €
 • Antigen Prostàtic Específic Lliure [PSA-LLIURE]: 7.5 €

MAMARI

 • CA 15.3: 11 €
 • [CEA] Antígen Carcinoembrionari: 9.5 €

PULMÓ

 • [CEA] Antígen Carcinoembrionari: 9.5 €
 • CA 125: 11 €
 • Antígen Carcinoma de Cèl·lules Escamoses [SCC]: 35 €
 • Antigen CYFRA 21-1: 30 €
 • Enolasa Neuronal Específica [NSE]: 30 €

LIMFOMES

 • BETA-2-MICROGLOBULINA: 10 €

TIROIDES

 • Calcitonina [Tirocalcitonina]: 20 €
 • [CEA] Antígen Carcinoembrionari: 9.5 €

VELLA

 • BTA en orina: 40 €

Preguntes freqüents

Cada marcador tumoral té uns valors de referència considerats normals en individus sans, per la qual cosa cal valorar cada marcador tumoral de manera independent. A tots els informes de resultats apareixen els valors de referència clarament especificats perquè pugui fer una valoració sense dificultat.
Hi ha molts marcadors tumorals i cada cop se n'incorporen de nous a la pràctica clínica. Alguns dels més utilitzats són:

Tipus de càncer

Tipus de càncer associat

Ovari

CA-125, HE4, CA 72-4

Gàstric

CEA, CA 19-9

Colorectal

CEA, CA 19-9

Pàncrees 

Ca 19-9

Pròstata

PSA, PSAL

Mamari

CA 15-3, CEA

Pulmó

CEA, CYFRA 21-1, CA 125, NSE, SCC

Limfomes

B-2-microglobulina

Tiroide

Calcitonina, CEA

Bufeta

BTA

És important tenir en compte que molts marcadors tumorals estan elevats en alteracions benignes dels teixits. També cal destacar que la concentració d'alguns marcadors tumorals no es veu afectada en algunes persones encara que tingui presència de neoplàsia. Per això, cal valorar els resultats dels marcadors tumorals juntament amb altres proves mèdiques per fer un diagnòstic fiable.
Els nivells elevats de marcadors tumorals poden ser un signe de càncer. Ha d'acudir a un especialista mèdic amb els resultats perquè pugui fer proves complementàries i fer el diagnòstic adequat.

L'antigen carcinoembrionari (CEA) és una proteïna que es troba en alguns teixits del fetus quan s'està desenvolupant. Quan naixem la concentració en sang és molt baixa i en adults sol ser molt baixa però es pot veure augmentada en certs tipus de càncer, per la qual cosa es converteix en un marcador tumoral.

Principalment el CEA augmenta en el càncer de còlon però recentment s'ha demostrat que també és marcador d'altres tipus de neoplàsies com el càncer d'estómac o pàncrees. A més, també es pot veure incrementat en altres situacions com la cirrosi, les úlceres, la colitis ulcerosa, la inflamació, trastorns mamaris benignes i fins i tot en persones fumadores sanes.

Donat totes les situacions no relacionades amb processos cancerosos pels quals el marcador carcioembrionari es veu alterat en sang, el CEA no constitueix una prova de cribratge de càncer aplicable a la població general. Però sí que és un marcador tumoral important per avaluar i monitoritzar la resposta de l'organisme al tractament de càncer. A més, un dels primers senyals de reaparició de tumor és un increment sostingut a les concentracions de CEA.

Demana la teva cita per a la prova de Marcadors Tumorals

Pots sol·licitar la teva cita per fer una prova de marcadors tumorals mitjançant el següent formulari.

Necessites més informació ?

Contacta amb nosaltres i respondrem totes les teves inquietuds.