PERFILS CLÍNICS

Perfil Analític Complet

Què és el perfil analític complet?

Un anàlisi clínic és una exploració complementària que es realitza en un laboratori per confirmar o descartar un diagnòstic. L'anàlisi clínic forma part del procés d'atenció a la salut i consisteix a estudiar diverses mostres biològiques mitjançant l'anàlisi al laboratori.

Principalment la sang és el fluid corporal més utilitzat per fer les anàlisis, encara que també és molt comú l'anàlisi de paràmetres en mostres d'orina. Altres tipus de mostra menys habituals són la saliva, el líquid de les articulacions, líquid cefaloraquidi, líquid amniòtic o altres com ara exsudats vaginals. L'anàlisi ens permet obtenir un resultat objectiu i que el personal mèdic pot interpretar en funció dels valors de referència establerts per a cada població. Els resultats poden ser quantitatius (mostren una xifra) o qualitatius (resultats positius o negatius).

Per a cada prova o paràmetre hi ha uns valors de normalitat establerts, ja siguin quantitatius o qualitatius. En cas de valors quantitatius, quan la concentració obtinguda està per sobre del valor establert es considera que hi ha un excés mentre que si està per sota de la normalitat hi haurà un defecte.

Un perfil analític és un conjunt de proves establertes que s'analitzen de manera conjunta amb la finalitat d'estudiar un òrgan o teixit o bé una patologia. Alguns també són generals de diferents tipus de població, com per exemple per embarassades. Hi ha molts tipus de perfils analítics i cadascun s'adapta a les necessitats d'un perfil de la població. Els més habituals són el perfil bàsic, el perfil lipídic, el perfil renal, el perfil de tiroide i el perfil d'embaràs.

La medicina preventiva aconsella  realitzar de forma anual una analítica completa per prevenir problemes de salut o detectar-los a temps en cas que n'hi hagi. Aquest perfil requereix que el pacient vagi en dejuni estricte de 8-12h. Cal mostra d'orina i mostra de sang venosa. 

Quina anàlisi inclou en perfil analític complet?

Les proves que inclou el perfil analític complet són les següents:

 • ALBÚMINA
 • PERFIL BÀSIC EN ORINA
 • SEDIMENT D'ORINA
 • COLESTEROL TOTAL
 • COLESTEROL HDL
 • COLESTEROL LDL [DIRECTE]
 • GLUCOSA
 • CREATININA
 • UREA
 • ÀCID URICO
 • TRIGLICERIDS
 • ASPARTAT-AMINOTRASFERASA [GOT]
 • ALANINA-AMINOTRANSFERASA [GPT]
 • GAMMA GLUTAMIL TRANSPEPTIDASA [GGT]
 • CALCI
 • SODI
 • POTASI
 • CLORURS
 • FOSFOR
 • RECOMPTE HEMATOLÒGIC
 • FORMULA LEUCOCITÀRIA

Preu

Perfil Analític Complet: 95,00 €

Demana la teva cita per a un Perfil Analític Complet

Pots sol·licitar la teva cita per fer un perfil analític complet mitjançant el següent formulari.

Necessites més informació ?

Contacta amb nosaltres i respondrem totes les teves inquietuds.