Estudi de Malalties Infeccioses

Prova de VIH

Què és el VIH?

Les sigles VIH han referència al virus de la immunodeficiència humana, un virus que ataca el sistema immunitari del cos. Si no es tracta, pot causar SIDA (síndrome d'immunodeficiència adquirida).

El VIH es transmet comunament mitjançant relacions sexuals sense protecció, però també es pot transmetre a través de contacte de sang amb una persona infectada i de mare a nadó durant l'embaràs, el part o la lactància.

Actualment el VIH no té cura eficaç i per tant, un cop contret, es té la infecció de per vida. De tota manera, es pot tenir una vida llarga i saludable i protegir les parelles mitjançant un tractament eficaç. Quan els pacients que estan infectats pel VIH no reben el tractament, la infecció generalment tendeix a passar per tres fases de progressió:

 1. Infecció aguda pel VIH.
  Aquesta fase és la que passa al principi de la infecció. Les persones tenen concentracions del VIH elevades en sang i això fa que siguin molt contagioses. En aquesta fase és molt comú que es desenvolupin símptomes.

 2. Infecció crònica pel VIH
  Durant aquesta fase el virus segueix actiu però es reprodueix a nivells molt baixos, cosa que provoca que el pacient no presenti cap símptoma. Aquesta fase pot durar fins a una dècada si no es prenen fàrmacs específics. Al final d'aquesta fase, augmenta la càrrega viral del virus a l'organisme i la infecció progressa a la fase 3.

 3. Síndrome de la immunodeficiència adquirida (SIDA)
  Hi ha persones que en ser tractades mai no arriben a aquesta fase, la qual és la més greu de la infecció pel VIH. En aquesta fase, les persones tenen el sistema immunitari tan malmès que comencen a tenir cada cop més quantitat d'infeccions oportunistes. Actualment, amb els avenços farmacològics, la progressió a la fase tres és poc comú.

L´esperança de vida en persones amb SIDA sense tractar és molt baixa, aproximadament de 3 anys. Avui dia s'identifiquen dos serotips del virus; el VIH-1 i el VIH-2, tots dos es diferencien pels seus genomes ja que procedeixen d'orígens diferents. La forma d'actuació a l'organisme és la mateixa en els dos serotips, ataquen el sistema immune debilitant-lo davant d'agressions externes. Funcionalment, la diferència més important és que la càrrega viral de VIH-2 a l'organisme és menor pel que el virus evoluciona més lentament, la malaltia que origina és menys agressiva i la possibilitat de difusió més reduïda. El VIH-1 és el responsable de l'epidèmia mundial SIDA, mentre que el VIH-2 és endèmic de l'Àfrica Occidental.

Tant el VIH-1 com el VIH-2 es transmeten de la mateixa manera encara que la transmissió de VIH-2 per via sexual és aproximadament 5 vegades menor que el VIH-1.

Tipus de proves

Les proves de detecció del VIH determinen si una persona té el virus de la immunodeficiència humana. Cap prova no pot determinar quant de temps fa que s'ha produït la infecció. A més, hi ha un període de temps anomenat finestra en què no és possible detectar amb cap prova la infecció per VIH, aquest període és el temps que transcorre entre el moment de la possible exposició al VIH i el moment en què permet la seva detecció.

Quan es dóna la infecció pel VIH, l'organisme genera un tipus d'antigen anomenat p24 fins i tot abans de la producció d'anticossos. Aquest antigen p24 igual que els anticossos, poden ser detectats mitjançant proves.

 • Prova d'anticossos. 
  Consisteix en la detecció d'anticossos contra el VIH-1 i el VIH-2 en sang mitjançant tècnica d'enzimimmunoanàlisi. Els anticossos són les proteïnes que ajuden a combatre la malaltia i són produïdes per l'organisme en resposta a la infecció pel VIH. És important tenir en compte que la sensibilitat de la prova es veu afectada pel període finestra ja que en la majoria de casos la seroconversió no es produeix fins a les 4 setmanes des del contacte amb VIH (en alguns casos fins i tot en mesos) i la possibilitat de persones seronegatives per causes immunològiques però que si estan infectades pel VIH.
  És la prova que més habitualment es fa servir per a la detecció del VIH.
  En cas de resultat positiu, és important la comprovació mitjançant tècnica d'immunoblotting.
 • Prova d'anticossos (confirmació)
  Permet la detecció d'anticossos davant dels antígens: p31, p24 i p17 (HIV 1+ 2) (proteïnes recombinants), i les glicoproteïnes sgp 105 i gp36 (HIV-2) (pèptids sintètics) en sang venosa. La tècnica utilitzada és immunoblotting, la més comunament usada actualment per a la confirmació de la infecció per VIH.
 • Quantificació d'ARN de VIH-1 i VIH-2.
  Permet la quantificació de la càrrega viral del VIH-1 o VIH-2 mitjançant una reacció en cadena de la polimerasa en temps real (RT-PCR). És la tècnica més sensible per excel·lència actualment ja que permet detectar el virus quan aquest es troba a concentracions molt baixes. A més, la detecció és molt més primerenca que en les altres tècniques, permetent fer l'anàlisi en persones que han tingut l'exposició al VIH de 10 a 33 dies anteriors, aproximadament.

Fiabilitat dels resultats

La fiabilitat dels resultats és molt relativa i variable en funció de cada cas particular atès que cada persona té un període finestra determinat. És important triar el tipus de prova així com el temps que ha transcorregut des del possible contagi.

Si es realitza la prova del VIH després d'una possible exposició i el resultat és negatiu, és important que la torni a fer després del període finestra.

La RT-PCR o la prova confirmatòria mitjançant immunoblotting són més fiables que els altres mètodes.

On fer el test?

La prova es pot realitzar a qualsevol dels nostres centres ubicats a tota la província de Tarragona. Al laboratori Anàlisi Lab de Reus es pot realitzar de dilluns a dissabte mentre que als altres centres caldrà trucar per concertar una cita. 

Riscos de la prova

La mostra requerida per fer qualsevol prova del VIH és sang extreta a través d'una punció venosa. Els possibles riscos associats a l'extracció són lleus: sagnat excessiu, desmai o mareig, hematoma o molt rarament infecció.

Com llegir els resultats?

A tots els nostres informes s'informa dels valors de referència perquè pugui interpretar sense cap problema el resultat obtingut.

Preus

 • Antigen P24 i Anticossos anti VIH [1+2] en sèrum: 15 €
 • HIV-1 anticossos (confirmació) en sèrum: 60 €
 • HIV-2 anticossos (confirmació) en sèrum: 60 €
 • HIV-1 ARN Viral [Quantificació] en plasma (PCR): 90 €
 • HIV-2 ARN Viral [Quantificació] en plasma (PCR): 90 €

Preguntes freqüents:

El test ràpid de VIH és una prova ràpida de detecció del VIH d'auto diagnòstic. Aquest test de detecció permet realitzar la prova de manera particular amb sang obtinguda de la punxada en un dit. 

Actualment hi ha dos tipus de test ràpids, els que detecten la producció d'anticossos i els de quarta generació, que detecten a més dels anticossos, l'antigen p24 del VIH-1. En el primer cas, el test s'ha de fer almenys tres mesos després de la possible infecció mentre que els de quarta generació tenen un període finestra una mica inferior.

En ambdós casos, el test ràpid de VIH és el mètode menys fiable que existeix actualment i tal com s'especifica a tots els prospectes és imperatiu que un resultat positiu sigui confirmat per altres mètodes més sensibles com Western Blot, ELISA o PCR, realitzat a un centre mèdic especialitzat.

La detecció del VIH és totalment dependent del període finestra de cada persona, que és el temps que transcorre entre el possible contagi i la detecció del virus a la sang. Generalment aquest període sol oscil·lar entre 3 i 4 setmanes però pot arribar a demorar-se fins a 3 mesos.

Sense fer cap prova del VIH és impossible saber si està infectat pel virus.

La fiabilitat depèn del tipus de prova i del moment en què es faci. Generalment la prova RT-PCR és fiable entre els 10-33 dies després de l'exposició, la prova d'antígens i anticossos a partir dels 18 a 45 dies i les d'anticossos de 23 a 90 dies aproximadament. 

En cas de contacte d'alt risc, encara que el resultat de la prova inicial sigui negatiu, és convenient tornar-la a fer un cop passat el període finestra.

Reserva la teva cita Online per a una prova de VIH

a Reus

Pots Reservar la teva cita Online a Reus per fer una prova de VIH mitjançant el següent formulari de forma ràpida i segura.

Consulta l´horari dels altres centres d´extracció aquí

"*" indica camps obligatoris

Aquest camp és per a finalitats de validació i s'ha de deixar sense canvis.

Necessites més informació ?

Contacta amb nosaltres i respondrem totes les teves inquietuds.

Omple el formulari per reservar la teva cita de malalties infeccioses