Test de sensibilitat alimentària

Test de sensibilitat alimentària

Què és la sensibilitat alimentària?

La sensibilitat alimentària és una resposta immunològica cel·lular anòmala de l'organisme davant d'aliments concrets. Quan l'aliment entra a l'organisme es produeix una activació cel·lular que provoca l'alliberament de mediadors inflamatoris que causen una inflamació crònica de baix grau. La inflamació pot afectar diferents òrgans i teixits provocant símptomes molt diversos a l'organisme.

Tant la sensibilitat alimentària com les al·lèrgies alimentàries són respostes de l'organisme intervingudes pel sistema immunològic. La troballa que diferencia fisiològicament a totes dues és el tipus d'anticòs que produeix l'organisme davant de determinats aliments. L'al·lèrgia esta mediada per anticossos de tipus immunoglobulines G i en la sensibilitat alimentària per immunoglobulines E.

Per contra, les intoleràncies alimentàries no estan intervingudes pel sistema immune i es produeixen per deficiències totals o parcials de certs enzims provocant la mala digestió de l'aliment i per tant la mala absorció donant lloc a diversos símptomes.

En la majoria dels casos, la sensibilitat alimentària provoca símptomes de manera retardada (hores o dies després d'ingerir determinats aliments) i associar-los amb una patologia és normalment difícil d'establir sense fer servir aquest tipus de test. Per això sol ser una malaltia que es converteix en crònica pel retard del seu diagnòstic.

Com saber si tinc sensibilitat alimentària?

Per saber si té sensibilitat alimentària cal fer el test de sensibilitat alimentària.

Sense fer el test no és possible saber si es pateix sensibilitat alimentària ja que els símptomes són molt diversos entre la població, per la qual cosa no és habitual saber que pateix sensibilitat a la fase inicial dels símptomes. A més, molts dels símptomes coincideixen amb els que pot provocar un altre tipus de patologies, per la qual cosa els protocols de salut actuals tendeixen a descartar al·lèrgies, intoleràncies alimentàries o altres patologies gastrointestinals en persones amb simptomatologia. Habitualment la sensibilitat alimentària es torna crònica fins que és detectada.

En què consisteix el test de sensibilitat alimentària?

El test de sensibilitat alimentària consisteix en la detecció i quantificació dels anticossos de classe IgG que són produïts pel nostre sistema immune davant de diversos aliments i additius mitjançant la tècnica analítica d'immunoblotting.

El panell de sensibilitat alimentària inclou 216 aliments que han estat seleccionats per ser els que sovint provoquen més casos de sensibilitat alimentària a la població.

Els resultats són expressats en U/mL i es presenten gràficament en forma de barres de longitud proporcional a la taxa d'IgG i amb un codi de color associat al grau de reacció.

Els resultats s'informen primer agrupats per grau de reacció i, tot seguit, per famílies d'aliments. A l'informe es detalla el grau de reacció classificant els aliments i additius en 5 grups:

  • Classe 0: No es detecten anticossos. Estat fisiològic normal.

  • Classe 1: Reacció lleu. Estat fisiològic normal.

  • Classe 2: Reacció moderada. Els aliments dins aquesta classe només en rares ocasions desenvolupen sensibilitat.

  • Classe 3: Reacció forta. Cal reduir el consum daquests aliments o consumir en dieta de rotació durant 3 mesos. Aquesta dieta consisteix a planificar el consum dels aliments de manera que no es repeteixi el consum d'un mateix aliment fins al cap de 4 dies, que és el temps màxim estimat que un aliment roman al tracte gastrointestinal.

  • Classe 4: Reacció molt forta. Recomanació eliminar de la dieta els aliments que han produït aquesta reacció immune durant 3 mesos. Després reintroducció de manera escalonada.

Preu

El preu de la prova és de 175 €.

Com es fa?

El test de sensibilitat alimentària es fa mitjançant una mostra de sang venosa. El personal sanitari realitza una punció al braç per extreure una mostra de sang venosa.

Hi ha símptomes de sensibilitat alimentària? Quins?

Els símptomes de sensibilitat alimentària són molt diversos i fàcilment confonsibles amb els de les intoleràncies alimentàries. Els més comuns són els símptomes digestius com ara digestions pesades, inflor abdominal, molèsties gàstriques o dolor, diarrea o restrenyiment. Però també poden aparèixer altres símptomes en altres òrgans com ara migranyes, dolors musculars, artritis reumatoide, hiperactivitat, cansament exagerat, alteracions del son, de la pell i de la temperatura corporal ja que es tracta d'una malaltia sistèmica.

Demana la teva cita per al test de sensibilitat alimentària

Pots sol·licitar la teva cita per fer un Test de sensibilitat alimentària mitjançant el següent formulari.

Necessites més informació ?

Contacta amb nosaltres i respondrem totes les teves inquietuds.