Avís Leagal

DADES IDENTIFICATIVES

En compliment amb el deure informació recollit a l'article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació es faciliten les dades següents:

El titular d'aquesta website és 'Laboratori D'Anàlisis Clíniques Anàlisi Lab SLUno', amb domicili al C/ Camí de l'Aleixar 40 43202 REUS, amb número de NIF: B43629401, Correu electrònic de contacte analisislab@analisilab.com. .

La informació continguda a www.analisislab.com, constitueix un servei d'informació dels diversos serveis que ofereix ?Laboratori D'Anàlisis Clíniques Anàlisi *Lab SLUno.? (des d'ara ?Anàlisi Lab?) en l?àmbit de les anàlisis clíniques.

ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS D'ÚS

L'accés al Web www.analisislab.com implica l'acceptació de les condicions d'ús que en cada moment estiguin vigents en aquest web.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

El codi font, els dissenys gràfics, les imatges, les fotografies, les animacions, el programari, els textos, així com la informació i els continguts que es recullen a www.analisislab.com estan protegits per la legislació espanyola i la normativa de drets de propietat intel·lectual i industrial a favor d??Anàlisi Lab? i no es permet la reproducció, total o parcial, d'aquesta Web, ni el seu tractament informàtic, comunicació pública, distribució, difusió, modificació, transformació o descompilació, sense el permís previ i per escrit del seu titular, ?Anàlisi Lab? de conformitat amb els articles 8 i 32 Llei de Propietat Intel·lectual.

L'usuari, únicament i exclusivament podrà utilitzar el material que aparegui en aquesta Web pel seu ús personal i privat, quedant prohibida la seva utilització amb finalitats comercials o per incórrer en activitats il·lícites. Tots els drets derivats de la propietat intel·lectual estan expressament reservats per “Anàlisi Lab”.

?Anàlisi *Lab? vetllarà pel compliment de les condicions anteriors i pel correcte ús dels continguts presentats al seu portal, exercint totes les accions civils i penals que li corresponguin en el cas d'infracció o incompliment d'aquests drets per part de l'usuari.

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

L'accés a la pàgina web o la seva utilització no implica una recollida de dades personals de l'usuari per part de 'Anàlisi Lab'. No obstant, es comunica que, en cas que ?Anàlisi Lab? sol·liciteu dades personals, s'informarà degudament a l'usuari conforme s'estableix al Reglament General de Protecció de Dades i una altra normativa d'aplicació relativa a la protecció de dades.

Les Dades Personals que recull ?Anàlisi Lab? en els diferents tipus de formularis, seran tractats per tal de donar resposta a la sol·licitud realitzada per l'interessat, així com pel manteniment de la relació que si s'escau s'estableixi, i la gestió, administració, informació, prestació i millora de els serveis que decideixi contractar.

Per a una informació més detallada quant a la Protecció de Dades, haurà d'accedir a la nostra “Política de Privadesa”.

?Anàlisi *Lab? ha pres les mesures de caire tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos als quines estan exposades, ja provinguin de l'acció humana o del medi físic o natural.

DADES A XARXES SOCIALS

?Anàlisi *Lab? disposa de perfils a diferents xarxes socials, per tant hem d'advertir a l'usuari que totes aquelles dades que publiqui en aquests perfils seran vistes per tots aquells usuaris que interactuïn o consultin amb aquests perfils, tinguin aquests o no el seu propi perfil a la xarxa social, ja que tots els perfils d??Anàlisi Lab? són públics. En conseqüència, tota la informació i continguts publicats per l'usuari en els perfils d'“Anàlisi Lab”, serà objecte de comunicació a la resta d'usuaris per la mateixa naturalesa del servei. Us recomanem que consulteu les Polítiques de Privadesa de les xarxes socials abans d'utilitzar aquests serveis.

En cas que l'usuari enviï informació de qualsevol tipus a 'Anàlisi Lab', sobretot en el cas de dades de tercers, a través de les xarxes socials, aquest declara i garanteix que està legitimat a enviar aquesta informació i que no infringeix cap dret de propietat intel·lectual, de marca, de patent, secret comercial, o qualsevol altre dret de tercer, que la informació no té caràcter confidencial i que no fa malbé o ofèn tercers.

?Anàlisi *Lab? només es responsable i garanteix la confidencialitat, seguretat i tractament de les dades conforme a la legislació vigent, respecte a les dades recollides directament de l'usuari, no tenint cap tipus de responsabilitat respecte dels tractaments i usos posteriors que la xarxa social pogués efectuar.

LIMITACIÓ DE LA RESPONSABILITAT

?Anàlisi *Lab? no es responsabilitza dels possibles danys o perjudicis que puguin succeir com a conseqüència de l'ús dels continguts de la Web, sent de responsabilitat exclusiva de l'usuari que hi accedeixi.

En el mateix sentit, ?Anàlisi Lab? no es responsabilitza dels possibles perjudicis que es puguin derivar de lús duna versió no actualitzada o defectuosa del navegador, dinterrupcions en la connexió que es produeixin durant la transmissió de dades, virus informàtics, avaries o desconnexions en el funcionament del sistema telemàtic, de bloquejos causats per deficiències o sobrecàrregues de línies telefòniques, així com de danys provocats per terceres persones mitjançant intromissions no autoritzades.

La Web d??Anàlisi Lab? conté enllaços a altres pàgines web que puguin ser interessants pels usuaris. ?Anàlisi *Lab? no assumeix cap responsabilitat sobre aquests enllaços, no podent garantir el compliment de polítiques de privadesa adequades, motiu pel qual l'usuari accedeix al contingut de les referides pàgines Web en les condicions d'ús que es fixin en aquestes i sota la seva exclusiva responsabilitat.

?Anàlisi *Lab? no es fa responsable de l'incompliment de qualsevol norma aplicable en la qual l'usuari pugui incórrer en l'accés a la pàgina web www.analisislab.com i/o en l'ús de les informacions que conté.

?Anàlisi *Lab? es reserva el dret a interrompre o denegar discrecionalment, en qualsevol moment i sense necessitat d'avís previ, l'accés de qualsevol usuari als continguts d'accés restringit, quan hi concorrin algunes de les circumstàncies descrites.

ENLLAÇOS

Tots els enllaços o links, hipertextual, framing o qualsevol altre tipus de connexió virtual a través de xarxes de telecomunicació des de qualsevol web a la nostra pàgina web, haurà de ser sol·licitada i autoritzada prèviament i per escrit per 'Anàlisi Lab', i si no n'hi ha, els enllaços que s'estableixin en aquesta web, s'hauran de fer a la pàgina d'inici.

Els enllaços que es facin en pàgines web de tercers només tenen una finalitat orientativa, sent el seu objecte posar a disposició de l'usuari altres fonts d'informació que puguin ser del seu interès.

?Anàlisi *Lab? procura revisar periòdicament el contingut dels seus enllaços. Això no obstant, és impossible conèixer en tot moment el contingut concret dels enllaços proposats. Per aquest motiu sol·licitem la col·laboració de qualsevol usuari que accedeixi als referits continguts en cas que aquests poguessin ser contraris a la legalitat vigent, moral o ordre públic, informant-nos a través del següent correu electrònic analisislab@analisislab.com

RESPONSABILITAT

En definitiva, l'usuari és l'únic responsable de l'ús que realitzi dels serveis, continguts, enllaços (links) i hipertextos inclosos al web www.analisislab.com

POLÍTICA DE PRIVACITAT

Les dades de caràcter personal aconseguides mitjançant els diferents formularis de registre estan subjectes pels terminis recollits a la nostra Política de Privadesa.

RESERVA

?Anàlisi *Lab? es reserva la facultat a tota hora, sense necessitat d'avis previ, d'efectuar modificacions i actualitzacions de la informació continguda al web oa la configuració i presentació. Així mateix es reserva el dret a suspendre temporalment, i sense que sigui necessari avís previ, l'accessibilitat a la Web per raons d'una eventual necessitat i per efectuar operacions de manteniment, reparació o millora.

?Anàlisi *Lab? es reserva el dret a incloure o retirar totalment o parcialment de la Web, qualsevol informació a la seva exclusiva discreció.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Per totes aquelles qüestions que puguin sorgir amb motiu d'interpretació, execució o eventual incompliment de les presents condicions d'utilització, els usuaris, amb renúncia a la pròpia jurisdicció, i amb independència del lloc on sorgeixi qualsevol disputa, se sotmetran expressament a la competència i jurisdicció dels jutjats i tribunals de Reus.

Aquestes condicions es regeixen, en tot cas, per la legislació espanyola.

?Anàlisi *Lab.?
Tots els drets reservats