PERFILS CLÍNICS

Perfil Analític Bàsic

Què és el perfil analític bàsic?

Un anàlisi clínic és una exploració complementària que es realitza en un laboratori per confirmar o descartar un diagnòstic. L'anàlisi clínic forma part del procés d'atenció a la salut i consisteix a estudiar diverses mostres biològiques mitjançant l'anàlisi al laboratori.

Principalment la sang és el fluid corporal més utilitzat per fer les anàlisis, encara que també és molt comú l'anàlisi de paràmetres en mostres d'orina. Altres tipus de mostra menys habituals són la saliva, el líquid de les articulacions, líquid cefaloraquidi, líquid amniòtic o altres com ara exsudats vaginals. L'anàlisi ens permet obtenir un resultat objectiu i que el personal mèdic pot interpretar en funció dels valors de referència establerts per a cada població. Els resultats poden ser quantitatius (mostren una xifra) o qualitatius (resultats positius o negatius).

Per a cada prova o paràmetre hi ha uns valors de normalitat establerts, ja siguin quantitatius o qualitatius. En cas de valors quantitatius, quan la concentració obtinguda està per sobre del valor establert es considera que hi ha un excés mentre que si està per sota de la normalitat hi haurà un defecte.

Un perfil analític és un conjunt de proves establertes que s'analitzen de manera conjunta amb la finalitat d'estudiar un òrgan o teixit o bé una patologia. Alguns també són generals de diferents tipus de població, com per exemple per embarassades. Hi ha molts tipus de perfils analítics i cadascun s'adapta a les necessitats d'un perfil de la població. Els més habituals són el perfil bàsic, el perfil lipídic, el perfil renal, el perfil de tiroide i el perfil d'embaràs.

Quina anàlisi inclou en el perfil analític bàsic?

Un perfil analític bàsic inclou totes les determinacions clíniques que es consideren imprescindibles per oferir una idea general del funcionament del nostre cos. Encara que hi ha un gran nombre de substàncies a l'organisme per analitzar, l'anàlisi bàsica tria les més importants que afecten la salut general o els òrgans més rellevants.

Aquest perfil és fonamental fer-lo de manera prèvia a qualsevol revisió mèdica. A més, se sol utilitzar com a mitjà de control en aquelles persones que no tenen simptomatologia ni patologies prèvies. Es recomana fer l'anàlisi bàsic almenys una vegada per any.

Per fer el perfil analític bàsic, el personal sanitari li farà una extracció de sang venosa. Per a aquest perfil analític cal que acudeixi en dejuni estricte de 8 a 12 hores.

El perfil analític bàsic inclou les proves següents:

  • COLESTEROL TOTAL
  • GLUCOSA
  • CREATININA
  • UREA
  • TRIGLICERIDS
  • ASPARTAT-AMINOTRASFERASA [GOT]
  • ALANINA-AMINOTRANSFERASA [GPT]
  • GAMMA GLUTAMIL TRANSPEPTIDASA [GGT]
  • RECOMPTE HEMATOLÒGIC
  • FORMULA LEUCOCITÀRIA

Preu

Perfil Analític Bàsic: 37,50 €

Demana la teva cita per a un Perfil Analític Bàsic

Pots sol·licitar la teva cita per fer un perfil analític bàsic mitjançant el següent formulari.

Necessites més informació ?

Contacta amb nosaltres i respondrem totes les teves inquietuds.