TESTS PER COVID-19

Test Serològic Anticossos COVID-19

Per què necessito fer-me la prova?

La prova de serologia quantitativa post-exposició al COVID-19 serveix per detectar si una persona ha estat infectada pel virus i ha desenvolupat defenses (immunoglobulines). La detecció ens permet quantificar anticossos específics contra el virus tant en aquelles persones que actualment estan passant la infecció com en les que ja l'han superat, ja sigui de forma simptomàtica com asimptomàtica. Encara que no es fa servir com a diagnòstic definitiu, és útil per conèixer si un pacient ha superat la infecció o vigilar l'evolució de la malaltia en els casos confirmats. S'aconsella fer la prova almenys 12 dies després de l'inici dels símptomes.

Es poden quantificar mitjançant enzimoimmunoassaig dos tipus d'anticossos anomenats immunoglobulines, les immunoglobulines G i les immunoglobulines M. En funció de cada cas particular serà convenient analitzar-ne una, una altra o totes dues.

  • La presència de IgM indica una infecció activa. Aquestes apareixen generalment entre 7 i 10 dies després del contacte amb el virus.
  • La presència d'IgG indica que la infecció és superada. Aquestes apareixen generalment entre 10 i 15 dies després del contacte.

Si totes dues són positives, vol dir que la infecció està activa, però en fase intermèdia.

Si totes dues són negatives, hi ha diversos significats: que no hi hagi hagut contacte amb el virus, que sí que hi hagi hagut contacte amb el virus però que la resposta immunitària hagi estat diferent i que no s'hagi produït el desenvolupament d'anticossos o bé que ja s'estigui perdent la immunitat adquirida pels anticossos. En aquest darrer cas, no vol dir que no puguem continuar tenint immunitat cel·lular.

IgM

IgG

     Interpretació clínica

No hi ha hagut contacte amb el virus / No s'han desenvolupat anticossos després de la infecció / Disminució d'anticossos

+

Infecció activa en fase inicial

+

+

Infecció activa en fase intermèdia

+

 Infecció superada (immunitat)

Recentment, s'està observant que la resposta immunitària intervinguda per IgM és més duradora del que s'esperava, per la qual cosa la quantificació no proporciona informació clara sobre la fase real en què es troba la infecció. És per això que cada cop cobra més importància la detecció dels anticossos totals davant de COVID-19. Aquesta prova consisteix en la quantificació dels anticossos anti-N mitjançant quimioluminescència, tant IgG com IgM. Aquest mètode no és vàlid per a control de vacunació, únicament per al control de la infecció.

Com amb moltes malalties, inclosa el COVID-19, cal esperar que els nivells d'anticossos disminueixin amb el pas del temps o es debilitin. Després d'un període relativament llarg de temps, el nivell d'anticossos pot disminuir per sota del llindar de protecció. Aquest fet pot provocar que en cas de reinfecció el pacient sigui més vulnerable a un quadre greu. 

Riscos

La mostra requerida per fer una serologia per enzimoimmunoassaig és sang extreta a través d'una punció venosa. Els possibles riscos associats a l'extracció són lleus: sagnat excessiu, desmai o mareig, hematoma o molt rarament infecció.

Preus

Test Serològic Anticossos COVID-19:

  • IGG: 20 €
  • IGM: 20 €
  • Anticossos totals (anti-N): 18 €

Preguntes freqüents

Tenir anticossos del COVID-19 ens proporciona immunitat davant del virus, podent reduir la probabilitat de reinfecció o d'infecció en vacunats i protegir-nos per evitar el desenvolupament d'un quadre clínic greu tant en cas d'infecció després de la vacunació com de reinfecció.  

És important tenir en compte que algunes persones amb anticossos contra el SARS-CoV-2 es poden infectar de totes maneres després de la vacunació (infecció en vacunats) o després de recuperar-se d'una infecció anterior (reinfecció). Fins ara, se sap que el risc de reinfecció és baix almenys els primers 6 mesos posteriors a una infecció pel virus que causa el COVID-19. El risc d'infectar-se, emmalaltir-se greument i travessar una hospitalització o morir és més baix per a les persones vacunades o que han creat anticossos per infecció que per a les persones que no ho estan. 

Actualment les proves que es fan servir per detectar una infecció activa de COVID-19 són el test ràpid d'antígens i la detecció d'ARN viral (PCR).

Demana la teva cita per a un Test Serològic Anticossos COVID-19

Pots sol·licitar la teva cita per fer un test serològic Covid-19 mitjançant el següent formulari.

Necessites més informació ?

Contacta amb nosaltres i respondrem totes les teves inquietuds.