CATÀLEG DE PROVES

Consulta totes les proves que podem realitzar, les seves característiques i condicions

El laboratori d’anàlisis clíniques Anàlisis Lab pertany al grup de laboratoris d’anàlisis mediques de Barcelona AMBAR