ANÀLISIS CLÍNICS

 • Bioquímica
 • Hormones i marcadors tumorals
 • Hematologia
 • Citogenètica
 • Immunologia
 • Microbiologia clínica
 • Al·lèrgia
 • Toxicologia clínica
 • Toxicologia
 • Virologia i Microbiologia Molecular
 • Genètica molecular

El departament d'anàlisis clíniques vol donar un servei integral en l'àrea clínica, de les anàlisis més simples de rutina fins als més sofisticats de genètica molecular.

El laboratori incorpora les últimes tecnologies, ja sigui amb l'adquisició de nous equips analítics automàtics amb la incorporació de nous programes de gestió, que ens ajuden a unificar processos. Tot això amb un objectiu comú: treballar amb els més alts estàndards de qualitat, aconseguint la màxima fiabilitat i exactitud en els resultats.